ข้อมูลโรงแรมที่พัก
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา


สถานที่ตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ตั้งอยู่ใน บริเวณ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
สำรองห้องพัก โทร.038-056666-9
อีเมล taothonghotel@gmail.com
เว็บไซต์ http://hotel.buu.ac.th/contact_th.html
สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการ Alibaba Global E-Commerce Talent - Train the Trainers จองที่พักศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง ลดทันที 10%